Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytomiu
ul. Pl. Kościuszki 9
41-902 Bytom

NIP: 626-033-39-02
REGON: 000770548

Telefon: 32 39 67 316
Fax: 32 39 67 320